Medycyna pracy Białołęka

Badania kierowców

W ofercie naszej przychodni MPB wykonujemy badania i procedury potrzebne do wydania orzeczenia lekarskiego niezbędnego do ubiegania się o prawo jazdy wszystkich kategorii dla kandydatów na kierowców i kierowców. Wykonujemy też badania dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowcy, kursy zawodowe itp. 

Wyjątek kiedy nie możemy wykonać badania w naszej placówce stanowią sytuacje gdy badanie to może być przeprowadzone tylko w ramach Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy tzn. gdy prawo jazdy zostało zatrzymane po wypadku lub jest to badanie pierwszorazowe po stracie prawa jazdy z powodu kierowania pod wpływem alkoholu lub jak to ujęto w pkt – 3, 4 i 5  – Art. 75. – [Osoby podlegające badaniom lekarskim] – Kierujący pojazdami. Dz.U.2021.1212 ; 

PRZED BADANIEM 

 • Pamiętaj aby zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.  
 • W przypadku stwierdzonej wady wzroku niezbędne jest zabranie okularów lub soczewek kontaktowych.  
 • Jeśli posiadasz aparat słuchowy koniecznie weź go na wizytę.  
 • Przed badaniem powstrzymaj się od jedzenia i picia przez min. 4 godziny – będziesz miał zbadany glukometrem poziom glukozy (możesz pić czystą wodę) 
 • Jeśli chorujesz przewlekle zabierz posiadaną dokumentację medyczną. W szczególnych przypadkach ciężkich chorób, urazów lub niepełnosprawności może być konieczne przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.  
 • W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności zabierz swoje ostatnie orzeczenie.  
 • W przypadku osób chorujących na cukrzycę konieczne będzie przedłożenie: 
 • karty konsultacji diabetologicznej (dla osób z cukrzycą – pobierz), wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa;  
 • W przypadku osób z rozpoznaniem padaczki konieczne będzie przedłożenie: 
 • karty konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją – pobierz), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa; 

PODCZAS BADANIA 

 Standardowo na początek badania zostanie przeprowadzana ankieta dotycząca objawów chorobowych. Lekarz orzecznik przeprowadzi wywiad lekarski i ogólne badanie fizykalne ze szczególnym zwróceniem uwagi na narząd wzroku, słuchu oraz równowagi i układu ruchu. Glukometrem zostanie zbadany poziom glukozy. W czasie badania lekarz orzecznik dokonuje oceny stanu zdrowia: 

 • narządu wzroku; 
 • narządu słuchu i równowagi; 
 • układu ruchu; 
 • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego; 
 • układu nerwowego, w tym padaczki; 
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu; 
 • czynności nerek; 
 • cukrzycy; 
 • stanu psychicznego; 
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu (środków działających podobnie do alkoholu) lub jego (ich) nadużywanie; 
 • stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami; 
 • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami. 

W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną.  

Po zakończeniu badania zostaje wydane orzeczenie. U niektórych osób mogą pojawiać się pewne ograniczenia oznaczane specjalnymi kodami, z tym orzeczeniem zgłaszasz się do Wydziału Komunikacji. 

PO BADANIU 

W celu wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę PKK zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji z uzyskanym orzeczeniem lekarskim, dokumentem tożsamości, zdjęciem i wnioskiem o wydanie prawa jazdy. Urzędnik wyda Ci bezpłatnie Numer PKK. Możesz również złożyć wniosek o PKK online. 

W przypadku jeśli przedłużasz terminowe prawo jazdy procedura w urzędzie jest jak powyżej, dodatkowo przedkładasz stare prawo jazdy.