Medycyna pracy Białołęka

Badania kontrolne

wykonywane jest po nieobecności spowodowanej chorobą, trwającej powyżej 30 dni. 

Lekarz medycyny pracy w zależności od rodzaju badania oraz charakteru stanowiska (narażenia i czynniki szkodliwe wymienione przez pracodawcę w skierowaniu) określa zakres badań lub konsultacji potrzebnych do wydania orzeczenia.  

Koszty badań profilaktycznych medycyny pracy zarówno wstępnych, jak i okresowych oraz kontrolnych ponosi pracodawca.