Medycyna pracy Białołęka

Nasze usługi dla pacjentów obejmują

Umówienie na badanie

Na badania z zakresu oferowanych przez nas usług możesz umówić się poprzez infolinię MPB pod numerem 22 290 59 81 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -18:00 lub za pośrednictwem e-mail. 

Przed połączeniem przygotuj skierowanie od pracodawcy, jest ono niezbędne aby umówić badania medycyny pracy.  Odpowiedni wzór skierowania można uzyskać w zakładce DRUKI.Uwaga – w przypadku badania do prawa jazdy nie potrzebujesz skierowania. Nie potrzebujesz tez takiego skierowania jeśli wykonujesz badanie do celów sanitarno epidemiologicznych „na własny wniosek”, ale jeśli potrzebujesz wzór znajdziesz go tutaj. 

Jeśli linia telefoniczna jest zajęta rejestracja skontaktuje się z Tobą za pośrednictwem numeru telefonu, z którego dzwoniłeś. 

Jeśli kontaktujesz się poprzez e-mail przekaz nam swój nr telefonu w jego treści wraz z informacją jakim badaniem jesteś zainteresowany.  

Do umówienia badań niezbędne będą również Twoje podstawowe dane osobowe.

Płatności za usługi nie objęte umowami z pracodawcą możesz zrealizować w formie gotówki lub za pośrednictwem terminala płatniczego (karty płatnicze, blik). Wystawiamy fakturę. 

WAŻNE Wypadło Ci coś niespodziewanego? Zmień termin lub anuluj swoją wizytę, daj nam znać a przepiszemy Cię na inny termin badania. Zrób to poprzez infolinię MPB pod numerem 22 290 59 81 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -18:00 lub za pośrednictwem e-mail. 

 

Przed badaniem medycyny pracy

Zgłaszając się na badania wstępne, okresowe lub kontrolne powinieneś mieć ze sobą: 

 • dokument stwierdzający Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • ważne skierowanie od pracodawcy
 • jeśli powracasz do pracy po zwolnieniu dłuższym niż 30 dni (badanie kontrolne) lekarz orzecznik najczęściej będzie wymagał od Ciebie zaświadczenie o zakończeniu leczenia lub o braku przeciwwskazań zdrowotnych do powrotu do pracy w związku z obecną chorobą lub leczeniem. Powinieneś też przedstawić posiadaną dokumentację leczenia (np. karta leczenia szpitalnego)
 • jeżeli w skierowaniu na badanie MP jest wymienione kierowanie pojazdami, wózkiem widłowym bądź praca na wysokości – nie zapomnij zabrać swoich okularów (jeśli masz zaleconą korekcję wzroku) i przed badaniem bądź min. 4 godziny na czczo (badanie glikemii). Bądź też min. 4 godziny na czczo w przypadku kwalifikacji do stanowiska decyzyjnego – badanie profilu lipidowego.  
 • Uwaga. Podobne wymagania są w przypadku badań do prawa jazdy – tzn. bądź min. 4 godziny na czczo i nie zapomnij zabrać swoich okularów (jeśli masz zaleconą korekcję wzroku). 

Zwróć uwagę czy skierowanie: 

 • jest czytelne i zawiera datę wystawienia 
 • zawiera informacje o rodzaju badania: wstępne, okresowe czy kontrolne 
 • zawiera nazwę stanowiska oraz informacje o stanowisku pracy (kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku) 
 • jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM i numerem NIP) 
 • jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu) 

Odpowiedni wzór skierowania można uzyskać w zakładce DRUKI.

Przebieg badania medycyny pracy

Standardowy przebieg badania: 

 

 1. Pracodawca wystawia ,,Skierowanie na badania profilaktyczne” – pobierz skierowanie; 
 2. Umawiasz się poprzez infolinię MPB na odpowiednie badania w zakresie określonym przez rejestrację na podstawie danych z ww. skierowania od pracodawcy; 
 3. Zgłaszasz się ze skierowaniem i dowodem tożsamości na badania ok. 10 min. przed umówionym terminem – usprawni to rejestrację; 
 4. Po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego i odpowiednich badań oraz jeśli to konieczne  po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją medyczną lekarz MP wydaje odpowiednie orzeczenie lekarskie. W szczególnych przypadkach w oparciu o przeprowadzone badanie i stan Twojego zdrowia lekarz MP może rozszerzyć proces orzeczniczy i zlecić dodatkowe badania. 

Przebieg badania sanitarno – epidemiologicznego

Standardowy przebieg badania: 

 

 1. Pracodawca wystawia ,,Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych ” lub sam wnioskujesz o takie badanie – pobierz skierowanie. 
 2. Umawiasz się poprzez infolinię MPB na odpowiednie badania w zakresie określonym przez rejestrację; 
 3. Zgłaszasz się ze skierowaniem i dowodem tożsamości na badania w wyznaczonych godzinach. Jeśli Twoja praca będzie w kontakcie z żywnością istotne jest, abyś przyniósł wyniki wymazów z badania kału (nosicielstwo SS) otrzymane z SANEPID-u (wpisane w książeczce do badań sanitarno-epidemiologicznych bądź też będące osobnym drukiem).  
 4. Jeśli nie posiadasz wyników badania na nosicielstwo SS możesz je wykonać za naszym pośrednictwem – otrzymasz odpowiednie instrukcje oraz zestaw do pobrania wymazów.  
 5. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i wykonaniu badania lekarz Medycyny Pracy wydaje Ci orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.