Medycyna pracy Białołęka

Informacje

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę posiadanie umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

UMOWIENIE NA BADANIE

Na badania z zakresu oferowanych przez nas usług możesz umówić się poprzez infolinię MPB pod numerem 22 290 59 81 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -19:00.

Przed połączeniem przygotuj skierowanie od pracodawcy, jest ono niezbędne aby umówić badania medycyny pracy.  Odpowiedni wzór skierowania można uzyskać w zakładce DO POBRANIA.  
Uwaga – w przypadku badania do prawa jazdy nie potrzebujesz skierowania.

Jeśli linia telefoniczna jest zajęta rejestracja skontaktuje się z z Tobą za pośrednictwem numeru telefonu, z którego dzwoniłeś.

Do umówienia badań niezbędne będą również Twoje dane osobowe.

PRZED BADANIEM MEDYCYNY PRACY

Zgłaszając się na badania wstępne, okresowe lub kontrolne powinieneś mieć ze sobą:

 • dokument stwierdzający Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • ważne skierowanie,

Zwróć uwagę czy skierowanie:

 • jest czytelne i zawiera datę wystawienia
 • zawiera informacje o rodzaju badania: wstępne, okresowe czy kontrolne
 • zawiera nazwę stanowiska oraz informacje o stanowisku pracy (kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku)
 • jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM i numerem NIP)
 • jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)

Odpowiedni wzór skierowania można uzyskać w zakładce DO POBRANIA.

UWAGA! Jeśli powracasz do pracy po zwolnieniu dłuższym niż 30 dni (badanie kontrolne) powinieneś przedstawić lekarzowi medycyny pracy posiadaną dokumentację leczenia (np. karta leczenia szpitalnego) oraz uzyskane od swojego lekarza prowadzącego zaświadczenie o zakończonym leczeniu.

Zgłaszając się na badanie do prawa jazdy lub posiadając w skierowaniu takie czynniki jak:

– prowadzenie samochodu służbowego oraz kierowcy kat. B, B+E, C, C+E,

– praca zmianowa/nocna oraz stanowiska decyzyjne – przed badaniem bądź min. 4 godziny na czczo. 

W TRAKCIE BADANIA MEDYCYNY PRACY

Standardowy przebieg badania:

 1. Pracodawca wystawia ,,Skierowanie na badania profilaktyczne” – pobierz skierowanie;
 2. Umawiasz się poprzez infolinię MPB na odpowiednie badania w zakresie określonym przez rejestrację na podstawie danych z ww. skierowania od pracodawcy;
 3. Zgłaszasz się ze skierowaniem i dowodem tożsamości na badania w wyznaczonych godzinach;
 4. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną oraz przeprowadzeniu badań lekarz Medycyny Pracy wydaje odpowiednie orzeczenie lekarskie. W szczególnych przypadkach w oparciu o przeprowadzone badanie i stan Twojego zdrowia lekarz MP może rozszerzyć proces orzeczniczy i zlecić dodatkowe badania.

PRZEBIEG BADANIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEGO 

Standardowy przebieg badania:

 1. Pracodawca wystawia ,,Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych ” – pobierz skierowanie.
 2. Umawiasz się poprzez infolinię MPB na odpowiednie badania w zakresie określonym przez rejestrację;
 3. Zgłaszasz się ze skierowaniem i dowodem tożsamości na badania w wyznaczonych godzinach. Istotne jest, abyś przyniósł wyniki wymazów z kału (nosicielstwo SS) otrzymane z SANEPID-u (wpisane w książeczce do badań sanitarno-epidemiologicznych bądź też będące osobnym drukiem). 
 4. Jeśli nie posiadasz wyników badania na nosicielstwo SS skieruje Cię na takie badanie lekarz i zgłosisz się ponownie do MPB wraz z wynikami. W szczególnych przypadkach w oparciu o przeprowadzone badanie i stan Twojego zdrowia lekarz MP może rozszerzyć proces orzeczniczy i zlecić dodatkowe badania.
 5. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i wykonaniu badania lekarz Medycyny Pracy wydaje Ci orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.