Medycyna pracy Białołęka

Badania okresowe

wykonywane po upływie terminu ważności badań wstępnych bądź poprzednich badań okresowych; 

Lekarz medycyny pracy w zależności od rodzaju badania oraz charakteru stanowiska (narażenia i czynniki szkodliwe wymienione przez pracodawcę w skierowaniu) określa zakres badań lub konsultacji potrzebnych do wydania orzeczenia.  

Koszty badań profilaktycznych medycyny pracy zarówno wstępnych, jak i okresowych oraz kontrolnych ponosi pracodawca.