Medycyna pracy Białołęka

Medycyna pracy

Placówka MBP Białołęka to kompleksowe Centrum Medyczne przystosowane do udzielania świadczeń medycyny pracy.

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, głównie z zakresu Medycyny Pracy, Medycyny Lotniczej i Transportu. Opiekujemy się zarówno firmami dużymi jak
i zatrudniającymi kilku pracowników.

Opieramy się o aktualne przepisy prawne i najnowsze wskazówki metodyczne jednostek badawczych z zakresu medycyny pracy. Wiedza nasza jest poparta wieloletnim doświadczeniem i ciągłym szkoleniem.

medycyna pracy białołęka warszawa siedziba firmy witryna
LAT SUKCESYWNEJ PRACY
DLA NASZYCH WYJĄTKOWYCH KLIENTÓW

Usługi

Badania wstępne

wykonywane w przypadku podejmowania nowej pracy, zmiany dotychczasowego stanowiska lub zmiany warunków na stanowisku dotychczas zajmowanym.

medycyna pracy białołęka warszawa ikona stetoskop gradient

Badania okresowe

wykonywane po upływie terminu ważności badań wstępnych bądź poprzednich badań okresowych.

medycyna pracy białołęka warszawa ikona uzytkownik gradient

Badania kontrolne

wykonywane jest po nieobecności spowodowanej chorobą, trwającej powyżej 30 dni. 

Badania  kierowców

wykonujemy badania i procedury potrzebne do ubiegania się o prawo jazdy wszystkich kategorii dla kandydatów na kierowców i kierowców.

medycyna pracy białołęka warszawa ikona stetoskop gradient

Badania uczniów  i studentów

badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

medycyna pracy białołęka warszawa ikona uzytkownik gradient

Badania sanitarno – epidemiologiczne

w MPB wykonasz badanie  zarówno ze skierowaniem od pracodawcy jak i na własny wniosek”.

Badania sanitarno – epidemiologiczne

To badanie, w którego skład wchodzą: badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Badania Kierowców

Badania lekarskie i psychologiczne przeznaczone dla osób kierujących pojazdami oraz kierowców zawodowych, realizowanych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz transporcie drogowym.

Badania uczniów i studentów

medycyna pracy białołęka warszawa widok strony na laptopie

Badania dotyczą uczestników studiów doktoranckich, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie nauki są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

PARTNERZY